banner image banner image banner image
This is an example of a HTML caption with a link.
 
Giá vàng hiện tại
Giá vàng thị trường 24/24
1 Lượng
Vàng Rồng Phụng
$ 1733
1 Troy Ounce
American Eagle Gold Bullion
$ 1483
1 Troy Ounce
Vàng Ounce Canada
$ 1463
1 Troy Ounce
Credit Suisse
$ 1453
Real time     Cập nhật lúc 08-09-2013 11:24:15:PM
image image image
Vàng image
1388.20 
0.20
Bạc image
23.71 
0.12
Bạch kim image
1491.00 
3.00
Real time    Cập nhật lúc 08-09-2013 11:24:15:PM
 
Sản phẩm
 

Vàng Rồng Phụng

Vàng Rồng Phụng được cầu chứng tại USA từ năm 1997. Mỗi lượng vàng Rồng Phụng có in hình Rồng Phụng, thương hiệu uy tín và bảo đảm đúng chất lượng '9999'..

Sức nặng: 1 Lượng (37.5000 g)

Giá:
$ 1723
 

American Eagle Gold Bullion

Ðồng tiền vàng ‘Con Ó’ (American Gold Eagle) đuợc sản xuất từ Bộ Ðúc Tiền của Mỹ. Ðặc biệt là đồng tiền vàng này có chất lượng vàng 22k(91.67%), nhưng sức nặng được 1.0909 troy oz tương đương với 1 ounce 24k (9999).

Sức nặng: 1 Troy Ounce (33.9300 g)

Giá:
$ 1483
 

Vàng Ounce Canada

Đồng tiền vàng ounce “Maple Leaf” được sản xuất và bảo đảm của Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Canada từ năm 1979. Một trong những đồng tiền được mua bán rộng rãi nhất thế giới.

Sức nặng: 1 Troy Ounce (31.0330 g)

Giá:
$ 1463
 

Credit Suisse

Vàng thỏi Credit Suisse được sản xuất từ ngân hàng Thụy Sĩ. Mỗi miếng vàng có kèm theo giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng ‘9999’.

Sức nặng: 1 Troy Ounce (31.1030 g)

Giá:
$ 1453
Biểu đồ
image